fbpx

Gizlilik Politikası

İşbu ” Gizlilik Politikası” ile Recep ÖNDER – 212 Dijital Pazarlama Ajansı (Bundan sonra kısaca E-Ticaret Danışmanın olarak anılacaktır ) tüm kullanıcıları hakkında www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesinde toplanan kişisel verilerin kullanım ve ifşası hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. “Gizlilik Politikası” ile E-Ticaret Danışmanın, kullanıcılarının gizliliği ve  kişisel verilerini korumak ile veri temininde güvenli bir deneyim sağlamaları için tasarlanmış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmayacağını ve kişisel verilerinin kullanılmasında tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmektedir.

Bu doğrultuda www.eticaretdanismanin.com adlı işbu internet sitesinin kullanımına başlanmadan veya kullanıcıları kişisel verilerini iletmeden önce gizlilik politikasını okumaları önemle talep edilir. İşbu gizlilik politikasında yapılacak olan değişikler kullanıcılara bildirimin yapılmayacağının ihtarı yapılma gereği doğmaktadır. İşbu sebeple kullanıcıların güncellemeleri kendilerinin takip etmeleri gerekmektedir.  Yapılacak olan değişikliklerden kullanıcılar sorumlu olacaklarından gizlilik politikasını her kullanım öncesi kontrol edilmesi tavsiye olunmaktadır.

K.V.K.K.

 1. “Kişisel Veri”, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu tanımdan yol çıkacak olursak işbu internet sitesinde kullanılan “Kişisel Veriler” terimi  kullanıcıyı tanımlayabilecek ismi, doğum tarihi, e-posta adresi veya posta adresi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi her türlü verileri ifade etmektedir.
 2. “Veri Sorumlusu”, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt siteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye verilen isimdir. www.eticaretdanismanin.com dlı internet sitesinde veri sorumlusu Recep ÖNDER – 212 Dijital Pazarlama Ajansı’dır.
 3. E-Ticaret Danışmanın , www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Bundan sonra kısaca KVKK olarak anılacaktır) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktadır.
 4. E-Ticaret Danışmanın, www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesi kullanıcılarına ait kişisel verileri KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurt için ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanabilecek ve sınıflandırabilecektir.
 5. Tarafınızca paylaşılan kişiler verilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. E-Ticaret Danışmanın tarafından gönderilecek olan ticari elektronik iletileri almak istemeyen ve almayı onaylamayan kullanıcılar info@eticaretdanismanin.com mail adresine bildirimde bulunması halinde ticari elektronik ileti listesinden kullanıcının çıkışını sağlayacaktır.
 6. Toplanan mali bilgiler kullanıcı tarafından satın alınan ürün ve hizmetler ile ilgili satış ve muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcı, www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesinden bir satın alma yapıldığı takdirde kullanıcıya ait mali verilerin, kullanıcının işlemini gerçekleştirmek için 3. Şahıslara (bankalar, kredi kart şirketleri vb.) verilmesini kabul eder. Paylaşılacak veriler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dâhil tüm mali bilgileri içerir.
 7. Kişisel veriler ile www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesinden kullanıcıya hizmet verebilmek için temin edilen işbu veriler hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak üçüncü kişilere satılamaz, kiralanamaz ya da başka bir şekilde kullandırılmaz ve kullanıcı aksini talep etmediği sürece 3. Kişilerle hiçbir surette paylaşılmaz. E-Ticaret Danışmanın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde size ait uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
 8. Kullanıcıya ait kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, E-Ticaret Danışmanın iş ortakları, iş bağlantıları, ifa yardımcıları ve alt yüklenicileri ile sunulan hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumla ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.
 9. Kişisel verileriniz;

   9.1.Hukuka ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde,

   9.2.İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

   9.3. Doğru ve güncel olarak,

   9.4.Belirli açık ve meşru amaçlar ile İşlenecektir.

 10. KVKK uyarınca kullanıcıların yazılı taleplerini “Evliyaçelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Iksv Binası No:5/2 Beyoğlu -İSTANBUL “adresine ıslak imzalı veya info@eticaretdanismanin.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermeleri gerekmektedir.

  Yukarıda açıklandığı üzere kullanıcıların kişisel verilerine ilişkin sahip oldukları haklarını kullanmak için yapacakları ve kullanmayı talep ettikleri hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun E-Ticaret Danışmanı ile ilgili olması veya başvuruda bulunan kişinin başkası adına hareket etmesi halinde bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklemesi gerekmektedir.

Çerez Kullanımı

www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitemiz E-Ticaret Danışmanı kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların internet sitesinde yer alması, E-Ticaret Danışmanı’nın bu siteler ile herhangi bir bağı bulunduğu anlamına gelmez. E-Ticaret Danışmanı, işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler.

Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan verileri farklı amaçlar için kullanabilirler. Bu internet sitelerinden ayrı olarak Kişisel Verilere ek olarak kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğinde kullanıcılar hakkında başkaca bilgiler de toplanabilir, derlenebilir. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, Cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgiler internet sitesini, kullanıcıların ilgilendiği ve ihtiyaç duyduğu ürünleri değiştirebilmesi için toplanmaktadır.

Tercihen “Cookies” reddetmek veya “Cookie” gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcılar kendi web gezginlerini ayarlayabilirler. Girilen sitede “Cookie”leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir. www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesi kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğine her zaman, sunucu kullanıcısının tarayıcısı tarafından her sayfa görüntülemesinde yollanan bilgileri kaydeder (“Log bilgisi”). Bu log bilgisi kullanıcının IP adresini, tarayıcı türünü, ziyarette bulunduğu domain, gezdiği web siteleri ve arama kriterleri gibi bilgileri saklar. Çoğu kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. E-Ticaret Danışmanı log bilgilerini internet sitesinin teknik analizini yapabilmekte ve verilen hizmetin başarısını sağlayabilmekte kullanmaktadır. E-Ticaret Danışmanı, edindiği ip adresini, kullanım veya gizlilik politikaları ihlal edilmediği sürece, herhangi bir kişisel veri ile eşleştirmemektedir.

Yasal Bildirim

www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesi kullanıldığı andan itibaren kullanıcılardan toplanan tüm veriler yukarıda da açıkça anlatıldığı koşul ve şartlar altında E-Ticaret Danışmanı’nın kullanımı kabul etmiş olunur. Bu Kişisel Verilerin kullanıcı tarafından E-Ticaret Danışmanı’na verilip verilmemesi hususunda kullanıcılar serbesttir. Ancak, kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet alabilmeleri için, işbu www.eticaretdanismanin.com adlı internet sitesinde kullanıcılardan talep edilen verilerin tamamını vermelerini önerilmektedir. Ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu verilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacaktır. Kullanıcılar tarafından verilen veriler doğru ve eksiksiz olması kullanıcıların sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumda E-Ticaret Danışmanı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle E-Ticaret Danışmanı’nın bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcılara aittir.

Detaylı Bilgi Al